Grace Dance Academy

Giải Vô Địch Khiêu Vũ Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh Mở Rộng Cúp Khiêu Vũ Học Đường Năm 2022

HƯỚNG DẪN TẠO BẢNG ĐÓNG

Để tạo bảng đóng thi đấu cho câu lạc bộ bạn cần phải tạo loại tài khoản trưởng đoàn cho câu lạc bộ và đăng nhập. Các thao tác tạo mới, chỉnh sửa thông tin, xóa bảng chỉ được phép thực hiện trong thời gian đăng ký giải đấu online. Mọi thao tác sau thời gian này cần liên hệ với admin của hệ thống.
Bấm vào menu THÊM MỚI / QUẢN LÝ BẢNG ĐÓNG CLB trong QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ
Giao diện tạo mới / quản lý bảng đóng thi đấu dành cho câu lạc bộ được gom chung về 1 trang duy nhất bao gồm 2 phần như hình bên dưới

Form tạo mới bảng đóng

Danh sách bảng đóng đã tạo

Các thông tin cần nhập trên form

  • Nhóm tuổi: Chọn nhóm tuổi đã được tạo sẵn từ hệ thống.
  • Hạng: Chọn hạng đã được tạo sẵn từ hệ thống.
  • Đơn vị: Hệ thống tự lấy tên đơn vị của tài khoản đang đăng nhập.
  • Nhóm: Nhập vào số để phân biệt nhiều nhóm thi chung một nội dung. Nếu nội dung thi đấu chỉ có 1 nhóm thì bỏ trống không cần nhập.
  • Nội dung: Hệ thống tự tạo tên nội dung thi theo các thông tin đã chọn.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì bấm vào nút để hoàn tất tạo bảng. Nếu có lỗi về nhập liệu thì hệ thống sẽ thông báo lỗi chi tiết tương ứng.

Để xóa hết dữ liệu đang có trên form thì bấm nút


Các thao tác có thể thực hiện trên danh sách bảng đóng đã tạo

Bấm vào biểu tượng để chỉnh sửa lại thông tin bảng đóng đã tạo. Dữ liệu về bảng đóng cần sửa sẽ được hiển thị trên form chỉnh sửa, tương tự như form đăng ký mới.

Bấm vào biểu tượng để xóa bảng đóng đã tạo.

Lưu ý: Xóa bảng đóng sẽ tự động xóa các vận động viên đã đăng ký thi đấu trong bảng đóng đã xóa.