Grace Dance Academy

Giải Vô Địch Khiêu Vũ Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh Mở Rộng Cúp Khiêu Vũ Học Đường Năm 2022

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

Sự kiện 1: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 7:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
129 Ngô Đoàn Vân Khánh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
128 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
105 Đỗ Vương Bảo Nghi Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1

Sự kiện 2: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:30:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
130 Lâm Quách Gia Hân TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
112 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1

Sự kiện 3: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 14 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:30:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
487 Trịnh Hải Trân Grace Dance Academy #1
486 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc Clb Phong Tuyền #1
021 Nguyễn Ngọc Lam Giang Future Star Dance Studio #1

Sự kiện 4: Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
240 Lê Hồ Khánh Như Clb Nhân Hà Dancesport #1
300 Phạm Khắc Anh Khôi Trường Mầm Non Tân Thạnh Đông - Củ Chi #1
241 Dương Trần Nhật Hạ Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 5: Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
230 Lâm Hồ Trúc Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1
232 Tô Khả Hân Clb Nhân Hà Dancesport #1
231 Hoàng Lê Phương Quỳnh Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 6: Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
234 Trịnh Lê Minh Vy Clb Nhân Hà Dancesport #1
235 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Clb Nhân Hà Dancesport #1
233 Đoàn Nguyễn Anh Thư Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 7: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
227 Nguyễn Khánh Thy Clb Nhân Hà Dancesport #1
228 Nguyễn Như Thảo Clb Nhân Hà Dancesport #1
229 Võ Bảo Châu Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 8: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
222 Ruby Bảo Nguyễn Clb Nhân Hà Dancesport #1
223 Phạm Gia Tuệ Clb Nhân Hà Dancesport #1
224 Huỳnh Nguyễn Thiên Hương Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 9: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
204 Nguyễn Hà Song Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1
143 Bùi Ngọc Hoàng Quyên TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
248 Lương Mẫn Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1

Sự kiện 10: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
357 Lê Thị Tuyết My TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
211 Nguyễn Đình Khánh Thy Clb Nhân Hà Dancesport #1
249 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Clb Star Dance #1

Sự kiện 11: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
027 Lê Phương Anh Lion Team #1
026 Ngô Bảo Châu Lion Team #1
025 Đỗ Hoàng Nhật Mi Lion Team #1

Sự kiện 12: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:32:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
114 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
139 Nguyễn Trần Ngọc Ngân TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 13: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 18 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:38:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
489 Lê Phương Nga Grace Dance Academy #1
472 Dương Yến Nhi Grace Dance Academy #1
021 Nguyễn Ngọc Lam Giang Future Star Dance Studio #1

Sự kiện 14: NaNa Dance Studio - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:38:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
198 Đào Lê Hà Thanh NaNa Dance Studio #1
197 Trần Sơn Hà NaNa Dance Studio #1
199 Võ Phan Hồng Khánh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 15: Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
238 Huỳnh Nguyễn Thiên Khánh Clb Nhân Hà Dancesport #1
241 Dương Trần Nhật Hạ Clb Nhân Hà Dancesport #1
236 Phạm Khắc Anh Khôi Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 16: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
315 Nguyễn Cao Kỳ Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
316 Nguyễn Thanh Hà Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
309 Trần Ngọc Khánh Vy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 17: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 15 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
310 Trần Ngọc Tường Vy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
321 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
317 Huỳnh Ngọc Kim Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 18: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 16 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
319 Nguyễn Lý Như Ý Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
320 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
322 Trần Nguyễn An Di Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 19: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
304 Diệp Kim Oanh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
305 Nguyễn Minh Gia Tiến Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
306 Mai Chí Nhân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 20: Clb Duy Dance - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
385 Lê Nguyễn Huyền Trang Clb Duy Dance #1
384 Đỗ Phương Hân Clb Duy Dance #1
383 Lê Gia Hân Clb Duy Dance #1

Sự kiện 21: Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
366 Ngô Khánh Linh Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
367 Đỗ Trần Quỳnh Như Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
364 Nguyễn Hồ Bảo Kim Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 22: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
023 Đặng Thùy Vân Lion Team #1
024 Lê Thị Minh Thư Lion Team #1

Sự kiện 23: T&T Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
058 Lê Thị Trúc Thủy T&T Dancesport #1
057 Nguyễn Đỗ Anh Sa T&T Dancesport #1
055 Lê Hải Âu T&T Dancesport #1

Sự kiện 24: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:41:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
463 Đỗ Đặng Yến Vinh Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
466 Đặng Lê Khánh My Grace Dance Academy #1
504 Nguyễn Đức Vương Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 25: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 19 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:47:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
473 Trịnh Hồng Quyên Grace Dance Academy #1
021 Nguyễn Ngọc Lam Giang Future Star Dance Studio #1
471 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1

Sự kiện 26: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:47:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1
248 Lương Mẫn Nghi Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
206 Huỳnh Bảo Châu Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 27: NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:47:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
193 Võ Lam Khanh NaNa Dance Studio #1
200 Hoàng Lý Thanh Thư NaNa Dance Studio #1
196 Lê Nguyễn Song Thư NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 28: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
209 Thái Nguyễn Thảo Vy Clb Nhân Hà Dancesport #1
135 Nguyễn Lê Gia Hân TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
114 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1

Sự kiện 29: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
205 Lê Nguyễn Hải Bằng Clb Nhân Hà Dancesport #1
251 Lê Bảo Châu Vĩnh Huy Dancesport Bình Định #1
143 Bùi Ngọc Hoàng Quyên TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 30: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
303 Thạch Trâm Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
302 Huỳnh Kỳ Phong Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
301 Nguyễn Đình Chấn Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 31: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
226 Lê Hồ Bảo Hân Clb Nhân Hà Dancesport #1
234 Trịnh Lê Minh Vy Clb Nhân Hà Dancesport #1
231 Hoàng Lê Phương Quỳnh Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 32: Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
071 Hồ Ngọc Bảo Quyên Clb Kim Vân Dance #1
069 Bùi Bạch Thảo Nhi Clb Kim Vân Dance #1
070 Vũ Hoàng Thiên Ân Clb Kim Vân Dance #1

Sự kiện 33: Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
366 Ngô Khánh Linh Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
367 Đỗ Trần Quỳnh Như Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 34: Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
249 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Clb Star Dance #1
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1

Sự kiện 35: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
026 Ngô Bảo Châu Lion Team #1
027 Lê Phương Anh Lion Team #1
035 Nguyễn Hoàng Trân Châu Lion Team #1

Sự kiện 36: T&T Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:49:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
059 Lê Hà An Mercy T&T Dancesport #1
056 Phạm Nguyễn Lam Ngọc T&T Dancesport #1
060 Phạm Nguyễn Xuân Thảo T&T Dancesport #1

Sự kiện 37: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
225 Nguyễn Hồ Ngọc Quyên Clb Nhân Hà Dancesport #1
224 Huỳnh Nguyễn Thiên Hương Clb Nhân Hà Dancesport #1
223 Phạm Gia Tuệ Clb Nhân Hà Dancesport #1
226 Lê Hồ Bảo Hân Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 38: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
030 Vũ Thanh Hiền Lion Team #1
028 Nguyễn Ngọc Như Ý Lion Team #1
029 Ngô Khánh Linh Lion Team #1

Sự kiện 39: TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
119 Lai Gia Linh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
113 Nguyễn Ngọc Như Ý TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
115 Phan Ngọc Bảo Anh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 40: TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
140 Trần Cẩm Thi TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
132 Nguyễn Ngọc Thảo Vy TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
118 Phan Nguyễn Như Quỳnh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 41: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 11 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
315 Nguyễn Cao Kỳ Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
317 Huỳnh Ngọc Kim Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
308 Trịnh Huỳnh Hoàng Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 42: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 18 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
326 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
318 Vũ Tú Thanh Ngân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
321 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 43: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 20 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
320 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
319 Nguyễn Lý Như Ý Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
322 Trần Nguyễn An Di Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 44: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:52:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
472 Dương Yến Nhi Grace Dance Academy #1
468 Kim Hoàng Thu Ngân Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
473 Trịnh Hồng Quyên Grace Dance Academy #1

Sự kiện 45: Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
232 Tô Khả Hân Clb Nhân Hà Dancesport #1
236 Phạm Khắc Anh Khôi Clb Nhân Hà Dancesport #1
238 Huỳnh Nguyễn Thiên Khánh Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 46: Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
233 Đoàn Nguyễn Anh Thư Clb Nhân Hà Dancesport #1
235 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Clb Nhân Hà Dancesport #1
240 Lê Hồ Khánh Như Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 47: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
258 Phạm Gia Tuệ Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
224 Huỳnh Nguyễn Thiên Hương Clb Nhân Hà Dancesport #1
230 Lâm Hồ Trúc Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 48: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
249 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Clb Star Dance #1
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1
250 Lê Ngọc Quỳnh Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 49: Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
068 Nguyễn Hoài Anh Thư Clb Kim Vân Dance #1
069 Bùi Bạch Thảo Nhi Clb Kim Vân Dance #1
070 Vũ Hoàng Thiên Ân Clb Kim Vân Dance #1

Sự kiện 50: Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
364 Nguyễn Hồ Bảo Kim Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
365 Phạm Nguyễn Ngọc Lan Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 51: Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1
249 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Clb Star Dance #1

Sự kiện 52: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
024 Lê Thị Minh Thư Lion Team #1
023 Đặng Thùy Vân Lion Team #1

Sự kiện 53: Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 07:58:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
107 Trần Phạm Quỳnh Trâm Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
109 Phạm Phương Thảo Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
108 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1

Sự kiện 54: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
219 Nguyễn Gia Hân Clb Nhân Hà Dancesport #1
209 Thái Nguyễn Thảo Vy Clb Nhân Hà Dancesport #1
207 Trần Ngọc Quỳnh Thư Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 55: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
221 Trương Du My Clb Nhân Hà Dancesport #1
222 Ruby Bảo Nguyễn Clb Nhân Hà Dancesport #1
220 Mai Mỹ Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 56: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 12 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
312 Nguyễn Anh Kim Hà Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
308 Trịnh Huỳnh Hoàng Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
309 Trần Ngọc Khánh Vy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 57: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 21 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
326 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
323 Nguyễn Bùi Hồng Hạnh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
327 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 58: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 13 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
320 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
319 Nguyễn Lý Như Ý Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
318 Vũ Tú Thanh Ngân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 59: Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
466 Đặng Lê Khánh My Grace Dance Academy #1
470 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1
467 Lê Thái An Grace Dance Academy #1

Sự kiện 60: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
210 Nguyễn Trần Bảo Trân Clb Nhân Hà Dancesport #1
217 Phạm Thị Diễm My Clb Nhân Hà Dancesport #1
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1

Sự kiện 61: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
246 Trần Ngọc Minh Thư TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
247 Nguyễn Ngọc Thúy Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1
201 Đinh Trần Tuyết Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 62: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:01:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
245 Hồng Mỹ Minh Thư TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
216 Đặng An Khánh Clb Nhân Hà Dancesport #1
244 Lê Thái Bảo Trân Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1

Sự kiện 63: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:09:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
218 Nguyễn Võ Mộng Cầm Clb Nhân Hà Dancesport #1
221 Trương Du My Clb Nhân Hà Dancesport #1
222 Ruby Bảo Nguyễn Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 64: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:09:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
041 Trần Ngọc My Lion Team #1
040 Lê Bảo Ngọc Lion Team #1
042 Hồ Vũ Thái Hòa Lion Team #1

Sự kiện 65: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:09:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
044 Lê Minh Bảo Ngọc Lion Team #1
043 Trần Ngọc Cát Tường Lion Team #1

Sự kiện 66: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:15:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
204 Nguyễn Hà Song Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1
205 Lê Nguyễn Hải Bằng Clb Nhân Hà Dancesport #1
206 Huỳnh Bảo Châu Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 67: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:15:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
209 Thái Nguyễn Thảo Vy Clb Nhân Hà Dancesport #1
207 Trần Ngọc Quỳnh Thư Clb Nhân Hà Dancesport #1
208 Bùi Huỳnh Thiên Kim Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 68: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:15:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
201 Đinh Trần Tuyết Anh Clb Nhân Hà Dancesport #1
202 Nguyễn Khánh Ngân Clb Nhân Hà Dancesport #1
203 Lê Nguyễn Anh Thư Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 69: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:15:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
212 Trần Lê Quốc Khương Clb Nhân Hà Dancesport #1
211 Nguyễn Đình Khánh Thy Clb Nhân Hà Dancesport #1
210 Nguyễn Trần Bảo Trân Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 70: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
105 Đỗ Vương Bảo Nghi Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1
119 Lai Gia Linh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 71: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
112 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
106 Phạm Quỳnh Anh Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1
118 Phan Nguyễn Như Quỳnh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 72: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
463 Đỗ Đặng Yến Vinh Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
467 Lê Thái An Grace Dance Academy #1
504 Nguyễn Đức Vương Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 73: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
468 Kim Hoàng Thu Ngân Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
471 Vũ Phạm La Giang Grace Dance Academy #1
470 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1

Sự kiện 74: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
252 Trần Ngọc Huỳnh My Clb Nhân Hà Dancesport #1
249 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Clb Star Dance #1
251 Lê Bảo Châu Vĩnh Huy Dancesport Bình Định #1

Sự kiện 75: Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F2 Latin - Nhóm 12 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
485 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
483 Vũ Thiên Thảo Ly GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
482 Nguyễn Đức Cường Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 76: Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
072 Dương Công Hiếu Clb Kim Vân Dance #1
073 Trương Cao Đạt Clb Kim Vân Dance #1
074 Vũ Hoàng Long Clb Kim Vân Dance #1

Sự kiện 77: NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
197 Trần Sơn Hà NaNa Dance Studio #1
198 Đào Lê Hà Thanh NaNa Dance Studio #1
193 Võ Lam Khanh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 78: T&T Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:26:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Nguyễn Đỗ Anh Sa T&T Dancesport #1
055 Lê Hải Âu T&T Dancesport #1
056 Phạm Nguyễn Lam Ngọc T&T Dancesport #1

Sự kiện 79: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:29:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
205 Lê Nguyễn Hải Bằng Clb Nhân Hà Dancesport #1
144 Nguyễn Hoàng Như Ý TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1

Sự kiện 80: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:29:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
215 Phạm Ngọc Hân Nhi Clb Nhân Hà Dancesport #1
213 Nguyễn Lê Thanh Vân Clb Nhân Hà Dancesport #1
214 Đặng Ngọc Gia Hân Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 81: Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:29:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
216 Đặng An Khánh Clb Nhân Hà Dancesport #1
217 Phạm Thị Diễm My Clb Nhân Hà Dancesport #1
218 Nguyễn Võ Mộng Cầm Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 82: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 17 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:29:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
325 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
323 Nguyễn Bùi Hồng Hạnh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
324 Nguyễn Xuyên Phương Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 83: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:29:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
311 Phạm Khánh Vân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
312 Nguyễn Anh Kim Hà Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
315 Nguyễn Cao Kỳ Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 84: Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
110 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
111 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
108 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1

Sự kiện 85: Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
229 Võ Bảo Châu Clb Nhân Hà Dancesport #1
232 Tô Khả Hân Clb Nhân Hà Dancesport #1

Sự kiện 86: Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
072 Dương Công Hiếu Clb Kim Vân Dance #1
073 Trương Cao Đạt Clb Kim Vân Dance #1
074 Vũ Hoàng Long Clb Kim Vân Dance #1

Sự kiện 87: Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
368 Trần Dương Thiên Bảo Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
364 Nguyễn Hồ Bảo Kim Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 88: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
035 Nguyễn Hoàng Trân Châu Lion Team #1
052 Nguyễn Hoàng diễm My Lion Team #1
051 Bùi Hải My Lion Team #1

Sự kiện 89: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
027 Lê Phương Anh Lion Team #1
026 Ngô Bảo Châu Lion Team #1
025 Đỗ Hoàng Nhật Mi Lion Team #1

Sự kiện 90: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
030 Vũ Thanh Hiền Lion Team #1
028 Nguyễn Ngọc Như Ý Lion Team #1
029 Ngô Khánh Linh Lion Team #1

Sự kiện 91: NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
191 Đỗ Phương Anh NaNa Dance Studio #1
192 Nguyễn Hoa Lam Ngọc NaNa Dance Studio #1
193 Võ Lam Khanh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 92: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:40:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
447 Võ Ngọc Yumi Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
021 Nguyễn Ngọc Lam Giang Future Star Dance Studio #1
020 Nguyễn Ngọc Vân Khanh Future Star Dance Studio #1

Sự kiện 93: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:43:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
253 Nguyễn Ngọc Phương Linh Clb Nhân Hà Dancesport #1
202 Nguyễn Khánh Ngân Clb Nhân Hà Dancesport #1
139 Nguyễn Trần Ngọc Ngân TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 94: D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:43:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
426 Nguyễn Ngọc Thùy Lam D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1
427 Nguyễn Lê Trúc Giang D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1
428 Nguyễn Ngọc Tâm Đoan D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1

Sự kiện 95: Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Bán kết

SK sau (Next event): 97

14 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 08:49:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
091 Vũ Lê Nhã Uyên Trường Mầm Non Du Sinh Điểm A - Đà Lạt #1
155 Phan Ngọc Bảo Anh Trường TH Võ Trường Toản - Tp.Cần Thơ #1
336 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1
338 Nguyễn Cao Kỳ Anh Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Tp.Cần Thơ #1
370 Mai Hạ Vy Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Gò Vấp #1
404 Mai Bảo Ngọc PennSchool - Pennsylvania American International School #1
408 Lương Mẫn Nghi Trường Tiểu Học Tôn Thất Tùng - Tây Ninh #1
450 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Trường Tiểu Học Trần Phú - Tây Ninh #1
371 Nguyễn Hồ Bảo Kim Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1
491 Nguyễn Linh Chi Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
492 Phạm Nguyễn Phương Tú Trường Tiểu Học Thực Hành Đại Học Sài Gòn #1
495 Lương Ngọc Thiên An Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn - Q3 #1
510 Cao Tuệ Minh Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #1
398 Phạm Khánh Ngân Trường Song Ngữ Lạc Hồng - Đồng Nai #1

Sự kiện 96: Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FC Standard - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 08:52:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
403 Phạm Gia Tuệ Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - Hóc Môn #1
402 Lâm Tuấn Khang Trường THPT Hồ Thị Bi - Hóc Môn #1
184 Phan Lê Gia Hân Trường THCS Vân Đồn #1
395 Huỳnh Nguyễn Như Ý Trường Phổ Thông Bùi Thị Xuân - Đồng Nai #1

Sự kiện 97: Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 95

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:00:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
338 Nguyễn Cao Kỳ Anh Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Tp.Cần Thơ #1
336 Nguyễn Thanh Ngọc Bảo Anh Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1
404 Mai Bảo Ngọc PennSchool - Pennsylvania American International School #1
370 Mai Hạ Vy Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Gò Vấp #1
492 Phạm Nguyễn Phương Tú Trường Tiểu Học Thực Hành Đại Học Sài Gòn #1
495 Lương Ngọc Thiên An Trường Tiểu Học Nguyễn Thái Sơn - Q3 #1

Sự kiện 98: Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin - Chung kết

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:03:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
183 Trần Vũ Minh Minh Trường TH Thực Hành #1
399 Nguyễn Thiên An Trường THCS Trường Sa - Đồng Nai #1
418 Nguyễn Ngọc Thùy Lam Trường THCS Chu Văn An - Kiên Giang #1
405 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc Trường THCS Âu Lạc - Tân Bình #1
397 Phạm Đỗ Mỹ Anh Trường THCS Võ Trường Toản - Đồng Nai #1
147 Trần Cẩm Thi Trường THCS An Hòa 2 - Tp.Cần Thơ #1
093 Vũ Thiên Thảo Ly Trường THCS Lam Sơn - Đà lạt #1

Sự kiện 99: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Tứ kết

SK sau (Next event): 101

20 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:06:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Lê Hà An Mercy Vietnam Australia School - Q7 #1
078 Nguyễn Đức Vương Trường Tiểu Học Tam Phước 4 - Đồng Nai #1
082 Lê Thái Bảo Trân Trường Tiểu Học Nguyễn Du - Vĩnh Long #1
099 Anna EFI Center #1
189 Võ Phan Hồng Khánh BVIS - Trường Quốc Tế Anh Việt #1
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
331 Nguyễn Xuyên Phương Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
341 Mai Chí Thiện Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Tp.Cần Thơ #1
349 Nguyễn Thanh Hà Trường TH Võ Trường Toản - Tp.Cần Thơ #1
380 Đỗ Phương Hân Trường Tiểu Học An Hội - Gò Vấp #1
083 Kha Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Lê Lợi - Vĩnh Long #2
098 Sasha EFI Center #2
163 Lê Nguyễn Tấn Phúc Trường TH Trần Quốc Toản - Tp.Cần Thơ #2
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #2
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #2
334 Nguyễn Bảo Ngọc Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #2
342 Nguyễn Bùi Hồng Hạnh Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #2
151 Lâm Quách Gia Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #2
372 Đỗ Trần Quỳnh Như Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #2
414 Đoàn Hoàng Kim Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #2

Sự kiện 100: Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng D2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:17:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
460 (M) Lê Trọng Nhân - (F) Trần Minh Duyên Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
187 (M) Trần Hồng Ân - (F) Diệc Thục Mỹ Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa #1
167 (M) Nguyễn Đình Khôi - (F) Trần Ngọc Minh Thư Trường THCS Trà An - Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 101: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Bán kết

SK trước (Prev event): 99

SK sau (Next event): 103

12 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:23:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
163 Lê Nguyễn Tấn Phúc Trường TH Trần Quốc Toản - Tp.Cần Thơ #1
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #1
189 Võ Phan Hồng Khánh BVIS - Trường Quốc Tế Anh Việt #1
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
331 Nguyễn Xuyên Phương Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1
334 Nguyễn Bảo Ngọc Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
341 Mai Chí Thiện Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Tp.Cần Thơ #1
342 Nguyễn Bùi Hồng Hạnh Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
151 Lâm Quách Gia Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
380 Đỗ Phương Hân Trường Tiểu Học An Hội - Gò Vấp #1
414 Đoàn Hoàng Kim Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #1

Sự kiện 102: Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FA Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, VW, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 09:29:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
403 Phạm Gia Tuệ Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - Hóc Môn #1
402 Lâm Tuấn Khang Trường THPT Hồ Thị Bi - Hóc Môn #1
400 Vũ Quỳnh An Trường THCS Trần Hưng Đạo - Đồng Nai #1

Sự kiện 103: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 101

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 09:43:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
331 Nguyễn Xuyên Phương Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
151 Lâm Quách Gia Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
189 Võ Phan Hồng Khánh BVIS - Trường Quốc Tế Anh Việt #1
342 Nguyễn Bùi Hồng Hạnh Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 104: Thanh niên - Hạng A Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, VW, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 09:48:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 (M) Tăng Cẩm Huy - (F) Lê Hiệp Hòa CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1
009 (M) Nguyễn phú Sang - (F) Trần thị mỹ Thanh Clb Dance House #1
011 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Phạm Thị Mai Hương CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1

Sự kiện 105: Cúp Học Đường - Đồng diễn Thiếu Niên - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Formation - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:03:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
353 Chacha - Rumba Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
242 Samba - Chacha - Jive Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
354 Rumba Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
496 Hiện Đại Grace Dance Academy #1

Sự kiện 106: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 10:35:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
386 (M) Trương Thanh Hoàng - (F) Lê Mỹ Dung Clb Tài Phượng #1
394 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1

Sự kiện 107: Trung niên 1 - Hạng E1 Latin - Chung kết

0 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:38:40 27/11

Chưa có danh sách vận động viên.
Data are being updated.

Sự kiện 108: Phong Ngân Dancesport - Trung niên 1 - Hạng E2 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:41:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
363 (M) Lê Văn Hùng - (F) Nguyễn Thị Tuyết Mai Phong Ngân Dancesport #1
361 (M) Ninh Thành Long - (F) Nguyễn Thị Thu Hà Phong Ngân Dancesport #1
362 (M) Quang Đại Phương - (F) Hoàng Thị Thanh Tâm Phong Ngân Dancesport #1

Sự kiện 109: Trung niên 1 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:44:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
095 (M) Dương Cao Sơn - (F) Nguyễn Thị Dựng Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
359 (M) Võ Văn Bình - (F) Võ Thị Thanh Thủy Clb Phan Quân #1

Sự kiện 110: Vô Địch Quận Tân Phú - Nhi Đồng - Hạng F1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
280 Lâm Hồ Trúc Anh Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh - Tân phú #1
289 Huỳnh Nguyễn Thiên Khánh Trường Tiểu Học Tân Sơn Nhì - Tân Phú #1

Sự kiện 111: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
269 Nguyễn Khánh Thy Trường Tiểu Học Nhị Xuân - Hóc Môn #1
265 Nguyễn Như Thảo Trường Tiểu Học Ngã Ba Giòng - Hóc Môn #1
261 Nguyễn Hồ Ngọc Quyên Trường Tiểu Học Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 112: Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
364 Nguyễn Hồ Bảo Kim Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
365 Phạm Nguyễn Ngọc Lan Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 113: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Phạm Nhã Uyên Lion Team #1
032 Lê Hoài Minh Châu Lion Team #1
031 Nguyễn Ngọc An Nhiên Lion Team #1

Sự kiện 114: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
034 Nguyễn Ngọc Nguyên Sa Lion Team #1
036 Trịnh Cát My Lion Team #1
035 Nguyễn Hoàng Trân Châu Lion Team #1

Sự kiện 115: Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
111 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
110 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
109 Phạm Phương Thảo Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1

Sự kiện 116: NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
194 Trần Vũ Minh Minh NaNa Dance Studio #1
195 Huỳnh Hoàng Gia Hân NaNa Dance Studio #1
196 Lê Nguyễn Song Thư NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 117: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
477 Lê Nga Tâm An Grace Dance Academy #1
507 Lương Ngọc Thiên An Grace Dance Academy #1
091 Vũ Lê Nhã Uyên Trường Mầm Non Du Sinh Điểm A - Đà Lạt #1

Sự kiện 118: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 16 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:47:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
470 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1
488 Trần Phạm Minh Anh Grace Dance Academy #1
021 Nguyễn Ngọc Lam Giang Future Star Dance Studio #1

Sự kiện 119: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Standard - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 10:50:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
386 (M) Trương Thanh Hoàng - (F) Lê Mỹ Dung Clb Tài Phượng #1
394 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1
013 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Nguyễn Thị Nhàn CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1
407 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền Clb Phong Tuyền #1

Sự kiện 120: Trung niên 1 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:52:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
360 (M) Võ Tấn Tài - (F) Trần Mỹ Duyên Phong Ngân Dancesport #1
359 (M) Võ Văn Bình - (F) Võ Thị Thanh Thủy Clb Phan Quân #1

Sự kiện 121: Vô Địch Quận Tân Phú - Nhi Đồng - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:55:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
281 Võ Bảo Châu Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh - Tân phú #1
274 Dương Trần Nhật Hạ Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
278 Hoàng Lê Phương Quỳnh Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1

Sự kiện 122: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:55:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
261 Nguyễn Hồ Ngọc Quyên Trường Tiểu Học Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
265 Nguyễn Như Thảo Trường Tiểu Học Ngã Ba Giòng - Hóc Môn #1
269 Nguyễn Khánh Thy Trường Tiểu Học Nhị Xuân - Hóc Môn #1

Sự kiện 123: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 15 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 10:55:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
485 Hoàng Trúc Phương Grace Dance Academy #1
486 Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc Clb Phong Tuyền #1
487 Trịnh Hải Trân Grace Dance Academy #1

Sự kiện 124: Trung niên 1 - Hạng E1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 10:58:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
013 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Nguyễn Thị Nhàn CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1
002 (M) Hà Trọng Nghĩa - (F) Trần Thị Minh Thảo EliteDance Studio #1
394 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1

Sự kiện 125: Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:01:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
359 (M) Võ Văn Bình - (F) Võ Thị Thanh Thủy Clb Phan Quân #1
360 (M) Võ Tấn Tài - (F) Trần Mỹ Duyên Phong Ngân Dancesport #1

Sự kiện 126: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
268 Đặng Ngọc Gia Hân Trường Tiểu Học Thới Tam - Hóc Môn #1
266 Phạm Hoài Lily Trường Tiểu Học Trần Văn Mười - Hóc Môn #1
263 Nguyễn Gia Hân Trường Tiểu Học Quốc Tế Nam Việt - Gò Vấp #1

Sự kiện 127: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
290 Trần Ngọc Huỳnh My Trường THCS Lê Lợi - Tân Phú #1
277 Nguyễn Trần Bảo Trân Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
285 Lê Nguyễn Anh Thư Trường THCS Đặng Trần Côn - Tân Phú #1

Sự kiện 128: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
036 Trịnh Cát My Lion Team #1
035 Nguyễn Hoàng Trân Châu Lion Team #1
034 Nguyễn Ngọc Nguyên Sa Lion Team #1

Sự kiện 129: NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
195 Huỳnh Hoàng Gia Hân NaNa Dance Studio #1
194 Trần Vũ Minh Minh NaNa Dance Studio #1
191 Đỗ Phương Anh NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 130: T&T Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
057 Nguyễn Đỗ Anh Sa T&T Dancesport #1
059 Lê Hà An Mercy T&T Dancesport #1
058 Lê Thị Trúc Thủy T&T Dancesport #1

Sự kiện 131: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 10 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
479 Mai Bảo Ngọc Clb Phong Tuyền #1
475 Phạm Nguyễn Phương Tú Grace Dance Academy #1
477 Lê Nga Tâm An Grace Dance Academy #1

Sự kiện 132: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
134 Phan Ngọc Bảo Nghi Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1
425 Trần Như Thảo D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1
424 Cao Tuệ Minh D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1

Sự kiện 133: Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:04:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
131 Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
132 Nguyễn Ngọc Thảo Vy TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
133 Phan Hữu Bảo Khánh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 134: Trung niên 2 - Hạng E2 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 11:07:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
386 (M) Trương Thanh Hoàng - (F) Lê Mỹ Dung Clb Tài Phượng #1
407 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền Clb Phong Tuyền #1
394 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1

Sự kiện 135: Cao Niên - Hạng E2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:09:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
007 (M) Lê văn Hải - (F) Bảo khánh Clb dancesport Hải Xuân Phú yên #1
003 (M) Dương Hùng - (F) Huỳnh Thị Kim Phượng EliteDance Studio #1

Sự kiện 136: Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:12:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
102 (M) Lê Minh Dũng - (F) Nguyễn Thị Mỹ Lệ Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
004 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thu hằng Hoàng Anh dancesport #1

Sự kiện 137: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
277 Nguyễn Trần Bảo Trân Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
285 Lê Nguyễn Anh Thư Trường THCS Đặng Trần Côn - Tân Phú #1

Sự kiện 138: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:15:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
268 Đặng Ngọc Gia Hân Trường Tiểu Học Thới Tam - Hóc Môn #1
264 Mai Mỹ Anh Trường Tiểu Học Dương Công Khi - Hóc Môn #1
260 Trương Du My Trường Tiểu Học Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 139: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng F5 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:18:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
279 Lê Nguyễn Hải Bằng Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh - Tân phú #1
270 Nguyễn Hà Song Anh Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1

Sự kiện 140: NaNa Dance Studio - Thiếu nhi - Hạng F5 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): P - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:18:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
199 Võ Phan Hồng Khánh NaNa Dance Studio #1
197 Trần Sơn Hà NaNa Dance Studio #1
200 Hoàng Lý Thanh Thư NaNa Dance Studio #1

Sự kiện 141: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
287 Nguyễn Trần Bảo Ngọc Trường Tiểu Học Tân Thới - Tân Phú #1
276 Trịnh Lê Minh Vy Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
275 Tô Khả Hân Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1

Sự kiện 142: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
266 Phạm Hoài Lily Trường Tiểu Học Trần Văn Mười - Hóc Môn #1
260 Trương Du My Trường Tiểu Học Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 143: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FD1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
257 Vũ Ngọc Hà Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
259 Nguyễn Ngọc Phương Linh Trường THCS Nguyễn An Khương - Hóc Môn #1
255 Trần Lê Quốc Khương Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 144: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 22 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
318 Vũ Tú Thanh Ngân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
321 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
317 Huỳnh Ngọc Kim Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 145: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
309 Trần Ngọc Khánh Vy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
307 Nguyễn Ngọc Như Ý Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
308 Trịnh Huỳnh Hoàng Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 146: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
036 Trịnh Cát My Lion Team #1
034 Nguyễn Ngọc Nguyên Sa Lion Team #1
035 Nguyễn Hoàng Trân Châu Lion Team #1

Sự kiện 147: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
033 Phạm Nhã Uyên Lion Team #1
032 Lê Hoài Minh Châu Lion Team #1
031 Nguyễn Ngọc An Nhiên Lion Team #1

Sự kiện 148: TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
144 Nguyễn Hoàng Như Ý TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
142 Nguyễn Huỳnh Anh Thư TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
143 Bùi Ngọc Hoàng Quyên TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 149: Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:21:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
488 Trần Phạm Minh Anh Grace Dance Academy #1
476 Nguyễn Linh Chi Grace Dance Academy #1
507 Lương Ngọc Thiên An Grace Dance Academy #1

Sự kiện 150: Trung niên 3 - Hạng E2 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): T - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 11:26:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
386 (M) Trương Thanh Hoàng - (F) Lê Mỹ Dung Clb Tài Phượng #1
394 (M) Ngô Văn Minh - (F) Nguyễn Thị Bạch Tuyết Hà Nội #1
007 (M) Lê văn Hải - (F) Bảo khánh Clb dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 151: Phong Ngân Dancesport - Trung niên 2 - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:29:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
361 (M) Ninh Thành Long - (F) Nguyễn Thị Thu Hà Phong Ngân Dancesport #1
360 (M) Võ Tấn Tài - (F) Trần Mỹ Duyên Phong Ngân Dancesport #1
362 (M) Quang Đại Phương - (F) Hoàng Thị Thanh Tâm Phong Ngân Dancesport #1

Sự kiện 152: Vô Địch Các CLB - Trung niên 2 - Hạng E1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 11:32:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
013 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Nguyễn Thị Nhàn CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1
406 (M) Lê Tấn Thiện - (F) Phạm Thị Ngọc Thạch Clb Phong Tuyền #1
407 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền Clb Phong Tuyền #1

Sự kiện 153: Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:35:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
095 (M) Dương Cao Sơn - (F) Nguyễn Thị Dựng Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
102 (M) Lê Minh Dũng - (F) Nguyễn Thị Mỹ Lệ Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
004 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thu hằng Hoàng Anh dancesport #1

Sự kiện 154: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:38:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
279 Lê Nguyễn Hải Bằng Trường Tiểu Học Đinh Bộ Lĩnh - Tân phú #1
273 Nguyễn Khánh Ngân Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
272 Trần Ngọc Quỳnh Thư Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1

Sự kiện 155: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:38:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
262 Nguyễn Đình Khánh Thy Trường THCS Trung Mỹ Tây 1 - Hóc Môn #1
267 Phạm Ngọc Hân Nhi Trường THCS Nguyễn Hồng Đào - Hóc Môn #1
268 Đặng Ngọc Gia Hân Trường Tiểu Học Thới Tam - Hóc Môn #1

Sự kiện 156: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FD2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:38:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
259 Nguyễn Ngọc Phương Linh Trường THCS Nguyễn An Khương - Hóc Môn #1
257 Vũ Ngọc Hà Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
256 Phạm Thị Diễm My Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 157: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FD3 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:43:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
290 Trần Ngọc Huỳnh My Trường THCS Lê Lợi - Tân Phú #1
286 Huỳnh Bảo Châu Trường Tiểu Học Tân Thới - Tân Phú #1
284 Đặng An Khánh Trường THCS Tôn Thất Tùng - Tân Phú #1

Sự kiện 158: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FD3 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:43:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
263 Nguyễn Gia Hân Trường Tiểu Học Quốc Tế Nam Việt - Gò Vấp #1
262 Nguyễn Đình Khánh Thy Trường THCS Trung Mỹ Tây 1 - Hóc Môn #1
266 Phạm Hoài Lily Trường Tiểu Học Trần Văn Mười - Hóc Môn #1
267 Phạm Ngọc Hân Nhi Trường THCS Nguyễn Hồng Đào - Hóc Môn #1

Sự kiện 159: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FD3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:43:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
256 Phạm Thị Diễm My Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
257 Vũ Ngọc Hà Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 160: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
273 Nguyễn Khánh Ngân Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
270 Nguyễn Hà Song Anh Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
285 Lê Nguyễn Anh Thư Trường THCS Đặng Trần Côn - Tân Phú #1
283 Nguyễn Lê Thanh Vân Trường THCS Tôn Thất Tùng - Tân Phú #1

Sự kiện 161: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
373 Trần Dương Thiên Bảo Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1
372 Đỗ Trần Quỳnh Như Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1
268 Đặng Ngọc Gia Hân Trường Tiểu Học Thới Tam - Hóc Môn #1
260 Trương Du My Trường Tiểu Học Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
264 Mai Mỹ Anh Trường Tiểu Học Dương Công Khi - Hóc Môn #1

Sự kiện 162: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FC Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
259 Nguyễn Ngọc Phương Linh Trường THCS Nguyễn An Khương - Hóc Môn #1
256 Phạm Thị Diễm My Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
255 Trần Lê Quốc Khương Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 163: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 14 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
319 Nguyễn Lý Như Ý Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
313 Chu Phương Tâm Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
316 Nguyễn Thanh Hà Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 164: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 23 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
325 Dương Thụy Khánh Thy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
327 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
324 Nguyễn Xuyên Phương Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 165: Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 2 - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
488 Trần Phạm Minh Anh Grace Dance Academy #1
475 Phạm Nguyễn Phương Tú Grace Dance Academy #1
476 Nguyễn Linh Chi Grace Dance Academy #1
507 Lương Ngọc Thiên An Grace Dance Academy #1

Sự kiện 166: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:49:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
423 Đoàn Hoàng Kim D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1
247 Nguyễn Ngọc Thúy Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1
424 Cao Tuệ Minh D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1

Sự kiện 167: Trung niên 3 - Hạng E2 Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 11:58:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
361 (M) Ninh Thành Long - (F) Nguyễn Thị Thu Hà Phong Ngân Dancesport #1
003 (M) Dương Hùng - (F) Huỳnh Thị Kim Phượng EliteDance Studio #1
007 (M) Lê văn Hải - (F) Bảo khánh Clb dancesport Hải Xuân Phú yên #1
362 (M) Quang Đại Phương - (F) Hoàng Thị Thanh Tâm Phong Ngân Dancesport #1

Sự kiện 168: Trung niên 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:00:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
103 Hoàng Thị Thanh Hải Vĩnh Huy Dancesport Bình Định #1
017 Lê Thị Hồng Hà Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 169: Trung niên 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:03:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
103 Hoàng Thị Thanh Hải Vĩnh Huy Dancesport Bình Định #1
017 Lê Thị Hồng Hà Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 170: Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 12:06:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
102 (M) Lê Minh Dũng - (F) Nguyễn Thị Mỹ Lệ Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
095 (M) Dương Cao Sơn - (F) Nguyễn Thị Dựng Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
004 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thu hằng Hoàng Anh dancesport #1

Sự kiện 171: Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:09:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
103 Hoàng Thị Thanh Hải Vĩnh Huy Dancesport Bình Định #1
017 Lê Thị Hồng Hà Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 172: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
262 Nguyễn Đình Khánh Thy Trường THCS Trung Mỹ Tây 1 - Hóc Môn #1
267 Phạm Ngọc Hân Nhi Trường THCS Nguyễn Hồng Đào - Hóc Môn #1
372 Đỗ Trần Quỳnh Như Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1
373 Trần Dương Thiên Bảo Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1

Sự kiện 173: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FB Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
259 Nguyễn Ngọc Phương Linh Trường THCS Nguyễn An Khương - Hóc Môn #1
255 Trần Lê Quốc Khương Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1
257 Vũ Ngọc Hà Trường THCS Xuân Thới Thượng - Hóc Môn #1

Sự kiện 174: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 19 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:15:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
327 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
326 Nguyễn Bảo Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
324 Nguyễn Xuyên Phương Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 175: Thanh niên - Hạng B Standard - Chung kết

0 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 12:26:20 27/11

Chưa có danh sách vận động viên.
Data are being updated.

Sự kiện 176: Thanh niên - Hạng FA Latin - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:37:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
015 Nguyễn Đỗ Xuân Nhi Nhà Thiếu Nhi Gò Vấp #1
400 Vũ Quỳnh An Trường THCS Trần Hưng Đạo - Đồng Nai #1
395 Huỳnh Nguyễn Như Ý Trường Phổ Thông Bùi Thị Xuân - Đồng Nai #1
453 Hoàng Trúc Phương Trường THCS Trương Công Định - Q.Bình Thạnh #1

Sự kiện 177: Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FA Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:51:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
271 Đinh Trần Tuyết Anh Trường Tiểu Học Lê Lai - Tân Phú #1
283 Nguyễn Lê Thanh Vân Trường THCS Tôn Thất Tùng - Tân Phú #1

Sự kiện 178: Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FA Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): S, C, R, P, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 12:51:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
372 Đỗ Trần Quỳnh Như Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1
373 Trần Dương Thiên Bảo Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1

Sự kiện 179: Trung niên 1 - Hạng A Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W, T, VW, F, Q - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 13:06:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 (M) Tăng Cẩm Huy - (F) Lê Hiệp Hòa CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1
009 (M) Nguyễn phú Sang - (F) Trần thị mỹ Thanh Clb Dance House #1
011 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Phạm Thị Mai Hương CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1

Sự kiện 180: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
310 Trần Ngọc Tường Vy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
311 Phạm Khánh Vân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
312 Nguyễn Anh Kim Hà Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 181: Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
467 Lê Thái An Grace Dance Academy #1
470 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Grace Dance Academy #1
507 Lương Ngọc Thiên An Grace Dance Academy #1

Sự kiện 182: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng C Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
125 (M) Huỳnh Lập Chánh - (F) Nguyễn Ngọc Thùy Dương D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1
124 (M) Nguyễn Đình Khôi - (F) Trần Ngọc Minh Thư TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
123 (M) Trần Dương Thiên Bảo - (F) Đỗ Trần Quỳnh Như Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 183: Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Standard - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 13:28:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
413 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1
249 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Clb Star Dance #1

Sự kiện 184: Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F5 Standard - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): VW - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 13:31:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
249 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Clb Star Dance #1
413 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1
243 Nguyễn Ngọc Minh Yến Clb Star Dance #1

Sự kiện 185: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 7 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:34:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
316 Nguyễn Thanh Hà Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
315 Nguyễn Cao Kỳ Anh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
313 Chu Phương Tâm Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 186: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 24 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
306 Mai Chí Nhân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
318 Vũ Tú Thanh Ngân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
321 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 187: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 26 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
328 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
304 Diệp Kim Oanh Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
322 Trần Nguyễn An Di Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 188: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
321 Lê Hồng Ngọc Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
311 Phạm Khánh Vân Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
313 Chu Phương Tâm Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 189: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
313 Chu Phương Tâm Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
308 Trịnh Huỳnh Hoàng Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
307 Nguyễn Ngọc Như Ý Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 190: Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
136 Trịnh Ngọc Diệp TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
131 Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
137 Đặng Nguyễn Thị Thiên Trang Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1

Sự kiện 191: TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
142 Nguyễn Huỳnh Anh Thư TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
139 Nguyễn Trần Ngọc Ngân TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
357 Lê Thị Tuyết My TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 192: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
135 Nguyễn Lê Gia Hân TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
134 Phan Ngọc Bảo Nghi Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1
128 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1

Sự kiện 193: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng D1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
123 (M) Trần Dương Thiên Bảo - (F) Đỗ Trần Quỳnh Như Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1
126 (M) Lê Hoàng Phát - (F) Kha Phạm Anh Thư Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1
127 (M) Lê Nguyễn Tấn Phúc - (F) Lâm Quách Gia Hân TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1

Sự kiện 194: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
045 Hồ Thanh Hoàng Anh Lion Team #1
046 Phạm Thanh Như Ý Lion Team #1
047 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thy Lion Team #1

Sự kiện 195: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
049 Nguyễn Thảo Chi Lion Team #1
048 Trần Minh Anh Lion Team #1
050 Nguyễn Thị Vân Khánh Lion Team #1

Sự kiện 196: Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
109 Phạm Phương Thảo Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
108 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
110 Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1

Sự kiện 197: T&T Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
058 Lê Thị Trúc Thủy T&T Dancesport #1
057 Nguyễn Đỗ Anh Sa T&T Dancesport #1
055 Lê Hải Âu T&T Dancesport #1

Sự kiện 198: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
463 Đỗ Đặng Yến Vinh Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
464 Nguyễn Đào Thảo Nguyên Nhà Thiếu Nhi Gò Vấp #1
504 Nguyễn Đức Vương Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 199: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
115 Phan Ngọc Bảo Anh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
114 Nguyễn Ngọc Minh Anh Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
105 Đỗ Vương Bảo Nghi Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1

Sự kiện 200: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
106 Phạm Quỳnh Anh Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1
107 Trần Phạm Quỳnh Trâm Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1
111 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1

Sự kiện 201: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
475 Phạm Nguyễn Phương Tú Grace Dance Academy #1
091 Vũ Lê Nhã Uyên Trường Mầm Non Du Sinh Điểm A - Đà Lạt #1
476 Nguyễn Linh Chi Grace Dance Academy #1

Sự kiện 202: Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 11 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
480 Huỳnh Khánh Trân Nhà Thiếu Nhi Gò Vấp #1
482 Nguyễn Đức Cường Clb Đức Hùng dancesport #1
481 Đèo Ngân Bảo Hoàng GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1

Sự kiện 203: Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:51:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
316 Nguyễn Thanh Hà Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
308 Trịnh Huỳnh Hoàng Quyên Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
309 Trần Ngọc Khánh Vy Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1

Sự kiện 204: Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng FD1 Latin - Nhóm 13 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:51:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
483 Vũ Thiên Thảo Ly GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
484 Huỳnh Lưu Ngọc Ngân Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1
482 Nguyễn Đức Cường Clb Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 205: Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng D1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:51:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
122 (M) Trương Vũ - (F) Phạm Thanh Thảo D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang #1
120 (M) Hồng Thiện Bảo - (F) Trịnh Ngọc Diệp TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
121 (M) Phan Trần Phước Thọ - (F) Nguyễn Như Huỳnh Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1

Sự kiện 206: Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Latin - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:57:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
406 (M) Lê Tấn Thiện - (F) Phạm Thị Ngọc Thạch Clb Phong Tuyền #1
007 (M) Lê văn Hải - (F) Bảo khánh Clb dancesport Hải Xuân Phú yên #1
361 (M) Ninh Thành Long - (F) Nguyễn Thị Thu Hà Phong Ngân Dancesport #1
362 (M) Quang Đại Phương - (F) Hoàng Thị Thanh Tâm Phong Ngân Dancesport #1
360 (M) Võ Tấn Tài - (F) Trần Mỹ Duyên Phong Ngân Dancesport #1

Sự kiện 207: Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:59:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
007 (M) Lê văn Hải - (F) Bảo khánh Clb dancesport Hải Xuân Phú yên #1
003 (M) Dương Hùng - (F) Huỳnh Thị Kim Phượng EliteDance Studio #1
361 (M) Ninh Thành Long - (F) Nguyễn Thị Thu Hà Phong Ngân Dancesport #1

Sự kiện 208: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
040 Lê Bảo Ngọc Lion Team #1
041 Trần Ngọc My Lion Team #1
042 Hồ Vũ Thái Hòa Lion Team #1

Sự kiện 209: Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Đàm Quỳnh Hương Lion Team #1
044 Lê Minh Bảo Ngọc Lion Team #1
043 Trần Ngọc Cát Tường Lion Team #1

Sự kiện 210: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
113 Nguyễn Ngọc Như Ý TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
112 Trần Ngọc Minh Uyên Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1
107 Trần Phạm Quỳnh Trâm Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1

Sự kiện 211: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
142 Nguyễn Huỳnh Anh Thư TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
106 Phạm Quỳnh Anh Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1
116 Mai Hạ Vy Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm #1

Sự kiện 212: Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
133 Phan Hữu Bảo Khánh TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
138 Lưu Huỳnh Anh Trường Năng Khiếu Nghệ Thuật Và Thể Dục Thể Thao Tỉnh Vĩnh Long #1
131 Nguyễn Ngọc Khải Đình Clb Hoàng Trang Dancesport Tây Ninh #1

Sự kiện 213: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
479 Mai Bảo Ngọc Clb Phong Tuyền #1
432 Nguyễn Đỗ Tường Minh Trường Mai Khôi - Gò Vấp #1
091 Vũ Lê Nhã Uyên Trường Mầm Non Du Sinh Điểm A - Đà Lạt #1

Sự kiện 214: Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Standard - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 14:05:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
013 (M) Huỳnh Văn Lộc - (F) Nguyễn Thị Nhàn CLB Khiêu vũ Cung Văn hóa lao động TP.HCM #1
002 (M) Hà Trọng Nghĩa - (F) Trần Thị Minh Thảo EliteDance Studio #1

Sự kiện 215: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:08:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
105 Đỗ Vương Bảo Nghi Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1
106 Phạm Quỳnh Anh Mai Hoa Sơn Tiên Dancesport #1
107 Trần Phạm Quỳnh Trâm Nhà Thiếu Nhi Bình Dương #1

Sự kiện 216: Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:08:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
468 Kim Hoàng Thu Ngân Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
020 Nguyễn Ngọc Vân Khanh Future Star Dance Studio #1
469 Trịnh Khánh Thi Nhà Thiếu Nhi Gò Vấp #1

Sự kiện 217: Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:08:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
461 Lê Ngọc Mai Khôi Grace Dance Academy #1
474 Nguyễn Đỗ Tường Minh Nhà Thiếu Nhi Gò Vấp #1
091 Vũ Lê Nhã Uyên Trường Mầm Non Du Sinh Điểm A - Đà Lạt #1

Sự kiện 218: Đồng diễn Trung niên - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Formation - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:11:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
392 Chacha Clb Tài Phượng #1
391 Tango Clb Tài Phượng #1
019 Dance Battle / Dance Passion Dance Passion #1
393 Rumba Ladies Clb Tài Phượng #1
499 Paso Clb Khiêu Vũ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ P16 #1

Sự kiện 219: Cúp Học Đường - Showdance Thiếu Nhi - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Showdance - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:14:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
355 Showdance Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
503 Showdance Grace Dance Academy #1
500 Chacha GOLD STAR DANCE ĐÀ LẠT #1
502 Chacha - Hiện Đại Grace Dance Academy #1

Sự kiện 220: Showdance Trung niên - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Showdance - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:16:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
498 Waltz Clb Phong Tuyền #1
008 Rumba dancesport Clb dancesport Hải Xuân Phú yên #1

Sự kiện 221: Showdance Thiếu Nhi 1 - Chung kết

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Showdance - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:19:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
356 Showdance. Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ #1
509 Latin America TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ #1
501 Showdance Future Star Dance Studio #1
511 Nguyễn Hoàng Ngọc Hân Clb Star Dance #1
503 Showdance Grace Dance Academy #1

Sự kiện 222: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Tứ kết

SK sau (Next event): 223

20 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:42:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Lê Hà An Mercy Vietnam Australia School - Q7 #1
078 Nguyễn Đức Vương Trường Tiểu Học Tam Phước 4 - Đồng Nai #1
160 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Trường TH Phú Thứ 1 - Tp.Cần Thơ #1
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
334 Nguyễn Bảo Ngọc Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
409 Võ Ngọc Yumi Trường Tiểu Học Tôn Thất Tùng - Tây Ninh #1
456 Dương Yến Nhi Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
458 Trịnh Hồng Quyên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #1
490 Trần Phạm Minh Anh Trường Tiểu Học Chu Văn An - Q.Bình Thạnh #1
493 Lê Thái An Trường Wabs - Quận 1 #1
076 Hồ Ngọc Bảo Quyên Trường Tiểu Học Võ Văn Vân - Bình Chánh #2
096 Hồ Bảo Ngọc Trường Lê Ngọc Hân - Q1 #2
098 Sasha EFI Center #2
099 Anna EFI Center #2
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #2
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #2
380 Đỗ Phương Hân Trường Tiểu Học An Hội - Gò Vấp #2
414 Đoàn Hoàng Kim Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #2
430 Nguyễn Đào Thảo Nguyên Trường Hermann Gmeiner - Gò Vấp #2
459 Đặng Lê Khánh My Trường Tiểu Học Bế Văn Đàn - Q.Bình Thạnh #2

Sự kiện 223: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Bán kết

SK trước (Prev event): 222

SK sau (Next event): 224

11 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:48:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Lê Hà An Mercy Vietnam Australia School - Q7 #1
160 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Trường TH Phú Thứ 1 - Tp.Cần Thơ #1
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #1
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1
334 Nguyễn Bảo Ngọc Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
380 Đỗ Phương Hân Trường Tiểu Học An Hội - Gò Vấp #1
414 Đoàn Hoàng Kim Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #1
456 Dương Yến Nhi Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
458 Trịnh Hồng Quyên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #1
459 Đặng Lê Khánh My Trường Tiểu Học Bế Văn Đàn - Q.Bình Thạnh #1

Sự kiện 224: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 223

5 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:51:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #1
160 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Trường TH Phú Thứ 1 - Tp.Cần Thơ #1
334 Nguyễn Bảo Ngọc Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 225: Trung niên 2 - Hạng E2 Latin - Chung kết

7 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:53:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
406 (M) Lê Tấn Thiện - (F) Phạm Thị Ngọc Thạch Clb Phong Tuyền #1
363 (M) Lê Văn Hùng - (F) Nguyễn Thị Tuyết Mai Phong Ngân Dancesport #1
007 (M) Lê văn Hải - (F) Bảo khánh Clb dancesport Hải Xuân Phú yên #1
361 (M) Ninh Thành Long - (F) Nguyễn Thị Thu Hà Phong Ngân Dancesport #1
003 (M) Dương Hùng - (F) Huỳnh Thị Kim Phượng EliteDance Studio #1
360 (M) Võ Tấn Tài - (F) Trần Mỹ Duyên Phong Ngân Dancesport #1
362 (M) Quang Đại Phương - (F) Hoàng Thị Thanh Tâm Phong Ngân Dancesport #1

Sự kiện 226: Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BB - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:56:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
094 (M) Dương Cao Sơn - (F) Đinh Thị Bích Ngọc Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
004 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thu hằng Hoàng Anh dancesport #1
359 (M) Võ Văn Bình - (F) Võ Thị Thanh Thủy Clb Phan Quân #1

Sự kiện 227: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Tứ kết

SK sau (Next event): 228

20 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:59:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Lê Hà An Mercy Vietnam Australia School - Q7 #1
066 Phạm Nguyễn Xuân Thảo Trường Tiểu Học Tân Quy - Q7 #1
078 Nguyễn Đức Vương Trường Tiểu Học Tam Phước 4 - Đồng Nai #1
098 Sasha EFI Center #1
099 Anna EFI Center #1
335 Nguyễn Lý Như Ý Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
341 Mai Chí Thiện Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Tp.Cần Thơ #1
409 Võ Ngọc Yumi Trường Tiểu Học Tôn Thất Tùng - Tây Ninh #1
456 Dương Yến Nhi Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
490 Trần Phạm Minh Anh Trường Tiểu Học Chu Văn An - Q.Bình Thạnh #1
075 Trương Cao Đạt Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai - Bình Chánh #2
162 Phan Nguyễn Như Quỳnh Trường TH Bình Thùy 2 - Tp.Cần Thơ #2
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #2
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #2
380 Đỗ Phương Hân Trường Tiểu Học An Hội - Gò Vấp #2
414 Đoàn Hoàng Kim Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #2
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #2
458 Trịnh Hồng Quyên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #2
459 Đặng Lê Khánh My Trường Tiểu Học Bế Văn Đàn - Q.Bình Thạnh #2
493 Lê Thái An Trường Wabs - Quận 1 #2

Sự kiện 228: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Bán kết

SK trước (Prev event): 227

SK sau (Next event): 229

12 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:05:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
064 Lê Hà An Mercy Vietnam Australia School - Q7 #1
162 Phan Nguyễn Như Quỳnh Trường TH Bình Thùy 2 - Tp.Cần Thơ #1
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #1
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
341 Mai Chí Thiện Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn - Tp.Cần Thơ #1
380 Đỗ Phương Hân Trường Tiểu Học An Hội - Gò Vấp #1
409 Võ Ngọc Yumi Trường Tiểu Học Tôn Thất Tùng - Tây Ninh #1
414 Đoàn Hoàng Kim Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #1
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1
456 Dương Yến Nhi Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
458 Trịnh Hồng Quyên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #1
490 Trần Phạm Minh Anh Trường Tiểu Học Chu Văn An - Q.Bình Thạnh #1

Sự kiện 229: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 228

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:08:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
329 Phạm Anh Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
332 Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngọc Trường Tiểu Học Lê Bình 1 - Tp.Cần Thơ #1
175 Trần Sơn Hà Trường Quốc Tế Tp.Hcm ISHCMC #1
414 Đoàn Hoàng Kim Trường Tiểu Học Kim Đồng - Kiên Giang #1
458 Trịnh Hồng Quyên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #1
162 Phan Nguyễn Như Quỳnh Trường TH Bình Thùy 2 - Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 230: Trung niên 2 - Hạng E1 Standard - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): W - Standard

Giờ dự kiến (Time est): 15:10:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 (M) Hà Trọng Nghĩa - (F) Trần Thị Minh Thảo EliteDance Studio #1
406 (M) Lê Tấn Thiện - (F) Phạm Thị Ngọc Thạch Clb Phong Tuyền #1
407 (M) Lữ Ngọc Trâm - (F) Lê Thị Hiền Clb Phong Tuyền #1

Sự kiện 231: Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 15:13:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
102 (M) Lê Minh Dũng - (F) Nguyễn Thị Mỹ Lệ Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
095 (M) Dương Cao Sơn - (F) Nguyễn Thị Dựng Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
004 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thu hằng Hoàng Anh dancesport #1

Sự kiện 232: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Tứ kết

SK sau (Next event): 233

23 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:19:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
061 Lê Hải Âu Trường THCS Đinh Thiện Lý - Q7 #1
104 Lê Bảo Châu Trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt - Bình Định #1
176 Võ Lam Khanh Trường Quốc Tế Nam Mỹ (UTS) #1
180 Đào Lê Hà Thanh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh #1
346 Lê Trần Khả Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
374 Ngô Khánh Linh Trường Tiểu Học Võ Văn Tần - Q12 #1
379 Lê Nguyễn Huyền Trang Trường Trung Học Tân Thới Hòa - Q.Tân Phú #1
396 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đồng Nai #1
415 Nguyễn Ngọc Tâm Đoan Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng - Kiên Giang #1
455 Trịnh Hải Trân Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #1
494 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Trường THCS Trần Văn Ơn - Q3 #1
506 Nguyễn An Nhiên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
062 Lê Thị Trúc Thủy Vietnam Australia School - Q7 #2
063 Nguyễn Đỗ Anh Sa Trường THCS Đinh Thiện Lý - Q7 #2
096 Hồ Bảo Ngọc Trường Lê Ngọc Hân - Q1 #2
097 Alisa EFI Center #2
149 Bùi Nguyễn Phương Mai Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Tp.Cần Thơ #2
181 Lê Nguyễn Song Thư Trường Vinschool #2
373 Trần Dương Thiên Bảo Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #2
410 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Trường Tiểu Học Tân Túc 2 - Bình Chánh #2
411 Nguyễn Ngọc Minh Yến Trường Tiểu Học Tân Túc 2 - Bình Chánh #2
437 Nguyễn Tâm Nguyên Trường THCS An Hòa 2 - Tp.Cần Thơ #2
457 Vũ Phạm La Giang Wellspring Sài Gòn #2

Sự kiện 233: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Bán kết

SK trước (Prev event): 232

SK sau (Next event): 234

12 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:25:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
096 Hồ Bảo Ngọc Trường Lê Ngọc Hân - Q1 #1
149 Bùi Nguyễn Phương Mai Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Tp.Cần Thơ #1
180 Đào Lê Hà Thanh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh #1
181 Lê Nguyễn Song Thư Trường Vinschool #1
346 Lê Trần Khả Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
373 Trần Dương Thiên Bảo Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1
374 Ngô Khánh Linh Trường Tiểu Học Võ Văn Tần - Q12 #1
396 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đồng Nai #1
415 Nguyễn Ngọc Tâm Đoan Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng - Kiên Giang #1
437 Nguyễn Tâm Nguyên Trường THCS An Hòa 2 - Tp.Cần Thơ #1
457 Vũ Phạm La Giang Wellspring Sài Gòn #1
506 Nguyễn An Nhiên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1

Sự kiện 234: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 233

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:27:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
346 Lê Trần Khả Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
181 Lê Nguyễn Song Thư Trường Vinschool #1
396 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đồng Nai #1
506 Nguyễn An Nhiên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
180 Đào Lê Hà Thanh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh #1
149 Bùi Nguyễn Phương Mai Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Tp.Cần Thơ #1

Sự kiện 235: Trung niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): RB, BB, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 15:30:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
094 (M) Dương Cao Sơn - (F) Đinh Thị Bích Ngọc Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
004 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thu hằng Hoàng Anh dancesport #1
359 (M) Võ Văn Bình - (F) Võ Thị Thanh Thủy Clb Phan Quân #1

Sự kiện 236: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Tứ kết

SK sau (Next event): 237

28 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:39:10 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
066 Phạm Nguyễn Xuân Thảo Trường Tiểu Học Tân Quy - Q7 #1
077 Nguyễn Hoài Anh Thư Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai - Bình Chánh #1
104 Lê Bảo Châu Trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt - Bình Định #1
346 Lê Trần Khả Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
374 Ngô Khánh Linh Trường Tiểu Học Võ Văn Tần - Q12 #1
379 Lê Nguyễn Huyền Trang Trường Trung Học Tân Thới Hòa - Q.Tân Phú #1
396 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đồng Nai #1
410 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Trường Tiểu Học Tân Túc 2 - Bình Chánh #1
411 Nguyễn Ngọc Minh Yến Trường Tiểu Học Tân Túc 2 - Bình Chánh #1
417 Nguyễn Lê Trúc Giang Trường Trưng Vương - Kiên Giang #1
437 Nguyễn Tâm Nguyên Trường THCS An Hòa 2 - Tp.Cần Thơ #1
439 Phan Kiều Trang Trường Tiểu Học Thân Nhân Trung - Tân Bình #1
494 Nguyễn Ngọc Xuân Thanh Trường THCS Trần Văn Ơn - Q3 #1
506 Nguyễn An Nhiên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
061 Lê Hải Âu Trường THCS Đinh Thiện Lý - Q7 #2
062 Lê Thị Trúc Thủy Vietnam Australia School - Q7 #2
063 Nguyễn Đỗ Anh Sa Trường THCS Đinh Thiện Lý - Q7 #2
065 Phạm Nguyễn Lam Ngọc Trường Tiểu Học Tân Quy - Q7 #2
090 Bùi Vũ Anh Khôi Trường Tiểu Học Phan Văn Trị - Q1 #2
097 Alisa EFI Center #2
149 Bùi Nguyễn Phương Mai Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Tp.Cần Thơ #2
176 Võ Lam Khanh Trường Quốc Tế Nam Mỹ (UTS) #2
180 Đào Lê Hà Thanh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh #2
181 Lê Nguyễn Song Thư Trường Vinschool #2
343 Đoàn Trần Trúc Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #2
344 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Trường Tiểu Học Cái Khế 2 - Tp.Cần Thơ #2
455 Trịnh Hải Trân Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #2
457 Vũ Phạm La Giang Wellspring Sài Gòn #2

Sự kiện 237: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Bán kết

SK trước (Prev event): 236

SK sau (Next event): 238

14 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:44:50 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
090 Bùi Vũ Anh Khôi Trường Tiểu Học Phan Văn Trị - Q1 #1
149 Bùi Nguyễn Phương Mai Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Tp.Cần Thơ #1
180 Đào Lê Hà Thanh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh #1
181 Lê Nguyễn Song Thư Trường Vinschool #1
343 Đoàn Trần Trúc Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
344 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Trường Tiểu Học Cái Khế 2 - Tp.Cần Thơ #1
346 Lê Trần Khả Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
374 Ngô Khánh Linh Trường Tiểu Học Võ Văn Tần - Q12 #1
396 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đồng Nai #1
417 Nguyễn Lê Trúc Giang Trường Trưng Vương - Kiên Giang #1
437 Nguyễn Tâm Nguyên Trường THCS An Hòa 2 - Tp.Cần Thơ #1
439 Phan Kiều Trang Trường Tiểu Học Thân Nhân Trung - Tân Bình #1
455 Trịnh Hải Trân Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chính - Q.Phú Nhuận #1
506 Nguyễn An Nhiên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1

Sự kiện 238: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Chung kết

SK trước (Prev event): 237

6 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:47:40 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
346 Lê Trần Khả Hân Trường TH Kim Đồng - Tp.Cần Thơ #1
343 Đoàn Trần Trúc Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #1
417 Nguyễn Lê Trúc Giang Trường Trưng Vương - Kiên Giang #1
506 Nguyễn An Nhiên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
181 Lê Nguyễn Song Thư Trường Vinschool #1
396 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đồng Nai #1

Sự kiện 239: Trung niên 1 - Hạng F1 Latin - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:50:30 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
103 Hoàng Thị Thanh Hải Vĩnh Huy Dancesport Bình Định #1
382 Đào Thị Huyền Clb Duy Dance #1
381 Cao Thị Kim Phụng Clb Duy Dance #1

Sự kiện 240: Trung niên 1 - Hạng D1 Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): BT, TG - Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 15:53:20 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
095 (M) Dương Cao Sơn - (F) Nguyễn Thị Dựng Clb Vũ Bình Dancesport Hcm #1
102 (M) Lê Minh Dũng - (F) Nguyễn Thị Mỹ Lệ Clb Vũ Bình Dancesport Tây Ninh #1
004 (M) Nguyễn đức chiến - (F) Bùi thị thu hằng Hoàng Anh dancesport #1

Sự kiện 241: Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Tứ kết

SK sau (Next event): 242

21 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 15:59:00 27/11

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
061 Lê Hải Âu Trường THCS Đinh Thiện Lý - Q7 #1
062 Lê Thị Trúc Thủy Vietnam Australia School - Q7 #1
063 Nguyễn Đỗ Anh Sa Trường THCS Đinh Thiện Lý - Q7 #1
097 Alisa EFI Center #1
100 Nguyễn Ngọc Khánh Thi Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc - BRVT #1
104 Lê Bảo Châu Trường Tiểu Học Lý Thường Kiệt - Bình Định #1
148 Hồng Mỹ Minh Thư Trường THCS Chu Văn An - Tp.Cần Thơ #1
344 Nguyễn Ngọc Tuyết Như Trường Tiểu Học Cái Khế 2 - Tp.Cần Thơ #1
373 Trần Dương Thiên Bảo Trường Tiểu Học Bùi Văn Ngữ - Hóc Môn #1
396 Nguyễn Lê Khánh Quỳnh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đồng Nai #1
506 Nguyễn An Nhiên Trường Tiểu Học Nguyễn Đình Chiểu - Q.Bình Thạnh #1
176 Võ Lam Khanh Trường Quốc Tế Nam Mỹ (UTS) #2
180 Đào Lê Hà Thanh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh #2
181 Lê Nguyễn Song Thư Trường Vinschool #2
343 Đoàn Trần Trúc Thư Trường Tiểu Học Ngô Quyền - Tp.Cần Thơ #2
374 Ngô Khánh Linh Trường Tiểu Học Võ Văn Tần - Q12 #2
379 Lê Nguyễn Huyền Trang Trường Trung Học Tân Thới Hòa - Q.Tân Phú #2
410 Huỳnh Vũ Nhã Uyên Trường Tiểu Học Tân Túc 2 - Bình Chánh #2
417 Nguyễn Lê Trúc Giang Trường Trưng Vương - Kiên Giang #2
437