Grace Dance Academy

Giải Vô Địch Khiêu Vũ Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh Mở Rộng Cúp Khiêu Vũ Học Đường Năm 2022

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

# Trước
Prev
Sau
Next
Sự kiện
Event
Điệu
Dance
Heat VĐV
Athletes
Thời gian
Time
1 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S 1 3 7:30 27/11
2 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F4 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S 1 3 07:30:00 27/11
3 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 14 (Chung kết)
S 1 3 07:30:00 27/11
4 Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
5 Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
6 Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
7 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
8 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
9 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
10 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
11 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
12 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 07:32:50 27/11
13 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 18 (Chung kết)
S 1 3 07:38:30 27/11
14 NaNa Dance Studio - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 07:38:30 27/11
15 Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
16 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
17 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 15 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
18 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 16 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
19 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
20 Clb Duy Dance - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
21 Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
22 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
23 T&T Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
24 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 07:41:20 27/11
25 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin - Nhóm 19 (Chung kết)
S 1 3 07:47:00 27/11
26 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S 1 3 07:47:00 27/11
27 NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 07:47:00 27/11
28 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
29 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
30 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
31 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
32 Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
33 Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
34 Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 2 07:49:50 27/11
35 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
36 T&T Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 07:49:50 27/11
37 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 4 07:52:40 27/11
38 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 07:52:40 27/11
39 TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 07:52:40 27/11
40 TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 07:52:40 27/11
41 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 11 (Chung kết)
C, R 1 3 07:52:40 27/11
42 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 18 (Chung kết)
C, R 1 3 07:52:40 27/11
43 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 20 (Chung kết)
C, R 1 3 07:52:40 27/11
44 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R 1 3 07:52:40 27/11
45 Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
46 Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
47 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
48 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
49 Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
50 Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
51 Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 2 07:58:20 27/11
52 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
53 Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 07:58:20 27/11
54 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
55 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
56 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 12 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
57 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 21 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
58 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 13 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
59 Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
60 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
61 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
62 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 08:01:10 27/11
63 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 08:09:40 27/11
64 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, J 1 3 08:09:40 27/11
65 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, J 1 3 08:09:40 27/11
66 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:15:20 27/11
67 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:15:20 27/11
68 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:15:20 27/11
69 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:15:20 27/11
70 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
71 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
72 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
73 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
74 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
75 Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F2 Latin - Nhóm 12 (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
76 Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
77 NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
78 T&T Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 08:26:40 27/11
79 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:29:30 27/11
80 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:29:30 27/11
81 Clb Nhân Hà Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:29:30 27/11
82 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 17 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:29:30 27/11
83 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 08:29:30 27/11
84 Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
85 Clb Nhân Hà Dancesport - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 2 08:40:50 27/11
86 Clb Kim Vân Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
87 Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
88 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
89 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
90 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
91 NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
92 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 08:40:50 27/11
93 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 08:43:40 27/11
94 D&T dancesport Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Kiên Giang - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
S, R 1 3 08:43:40 27/11
95 97 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 14 08:49:20 27/11
96 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FC Standard (Chung kết)
W, T, Q 1 4 08:52:10 27/11
97 95 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 09:00:40 27/11
98 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 7 09:03:30 27/11
99 101 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Tứ kết)
C, R 2 20 09:06:20 27/11
100 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 09:17:40 27/11
101 99 103 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 12 09:23:20 27/11
102 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 3 09:29:00 27/11
103 101 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 09:43:10 27/11
104 Thanh niên - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 3 09:48:50 27/11
105 Cúp Học Đường - Đồng diễn Thiếu Niên (Chung kết)
Formation 1 4 10:03:00 27/11
Nghỉ giải lao
Breaks
Khai Mạc Giải
10:05:50
106 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 2 10:35:50 27/11
107 Trung niên 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 0 10:38:40 27/11
108 Phong Ngân Dancesport - Trung niên 1 - Hạng E2 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
R 1 3 10:41:30 27/11
109 Trung niên 1 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 2 10:44:20 27/11
110 Vô Địch Quận Tân Phú - Nhi Đồng - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 2 10:47:10 27/11
111 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
112 Clb Ngọc Trí Q12 - Tp.Hcm - Nhi đồng 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
113 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
114 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
115 Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
116 NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
117 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
118 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 16 (Chung kết)
C 1 3 10:47:10 27/11
119 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 4 10:50:00 27/11
120 Trung niên 1 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 2 10:52:50 27/11
121 Vô Địch Quận Tân Phú - Nhi Đồng - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 10:55:40 27/11
122 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 10:55:40 27/11
123 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin - Nhóm 15 (Chung kết)
R 1 3 10:55:40 27/11
124 Trung niên 1 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 10:58:30 27/11
125 Trung niên 1 - Hạng E3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 2 11:01:20 27/11
126 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
127 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
128 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
129 NaNa Dance Studio - Thiếu niên - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
130 T&T Dancesport - Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
131 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin - Nhóm 10 (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
132 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
133 Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F3 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
J 1 3 11:04:10 27/11
134 Trung niên 2 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 3 11:07:00 27/11
135 Cao Niên - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 2 11:09:50 27/11
136 Trung niên 2 - Hạng E2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 2 11:12:40 27/11
137 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 2 11:15:30 27/11
138 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 11:15:30 27/11
139 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 2 11:18:20 27/11
140 NaNa Dance Studio - Thiếu nhi - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 11:18:20 27/11
141 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
142 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 11:21:10 27/11
143 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
144 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 22 (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
145 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
146 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
147 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
148 TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
149 Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 11:21:10 27/11
150 Trung niên 3 - Hạng E2 Standard (Chung kết)
T 1 3 11:26:50 27/11
151 Phong Ngân Dancesport - Trung niên 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 11:29:40 27/11
152 Vô Địch Các CLB - Trung niên 2 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 11:32:30 27/11
153 Trung niên 2 - Hạng E5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 3 11:35:20 27/11
154 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 11:38:10 27/11
155 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 11:38:10 27/11
156 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 11:38:10 27/11
157 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 11:43:50 27/11
158 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 4 11:43:50 27/11
159 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 11:43:50 27/11
160 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 11:49:30 27/11
161 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 5 11:49:30 27/11
162 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 11:49:30 27/11
163 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 14 (Chung kết)
C, R, J 1 3 11:49:30 27/11
164 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 23 (Chung kết)
C, R, J 1 3 11:49:30 27/11
165 Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R, J 1 4 11:49:30 27/11
166 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R, J 1 3 11:49:30 27/11
167 Trung niên 3 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 4 11:58:00 27/11
168 Trung niên 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 2 12:00:50 27/11
169 Trung niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 2 12:03:40 27/11
170 Trung niên 2 - Hạng E4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 3 12:06:30 27/11
171 Trung niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 12:09:20 27/11
172 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 4 12:15:00 27/11
173 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu niên - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:15:00 27/11
174 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FB Latin - Nhóm 19 (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 12:15:00 27/11
175 Thanh niên - Hạng B Standard (Chung kết)
W, T, F, Q 1 0 12:26:20 27/11
176 Thanh niên - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 4 12:37:40 27/11
177 Vô Địch Quận Tân Phú - Thiếu nhi - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 12:51:50 27/11
178 Vô Địch Huyện Hóc Môn - Thiếu nhi - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 12:51:50 27/11
179 Trung niên 1 - Hạng A Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 3 13:06:00 27/11
180 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:20:10 27/11
181 Grace Dance Academy - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:20:10 27/11
182 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:20:10 27/11
183 Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F1 Standard - Nhóm 3 (Chung kết)
W 1 3 13:28:40 27/11
184 Clb Star Dance - Thiếu nhi - Hạng F5 Standard - Nhóm 4 (Chung kết)
VW 1 3 13:31:30 27/11
185 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FC Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C, R, J 1 3 13:34:20 27/11
186 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 24 (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
187 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 26 (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
188 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 5 (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
189 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
190 Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
191 TTVH THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH QUẬN NINH KIỀU - TP CẦN THƠ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
192 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
193 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 13:42:50 27/11
194 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
195 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
196 Nhà Thiếu Nhi Bình Dương - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
197 T&T Dancesport - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
198 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
199 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
200 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 2 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
201 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 9 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
202 Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 11 (Chung kết)
C 1 3 13:48:30 27/11
203 Clb Dancesport NVHLĐ Cần Thơ - Thiếu nhi - Hạng FD1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C, R 1 3 13:51:20 27/11
204 Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng FD1 Latin - Nhóm 13 (Chung kết)
C, R 1 3 13:51:20 27/11
205 Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 13:51:20 27/11
206 Cộng tổng tuổi 100 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 5 13:57:00 27/11
207 Cộng tổng tuổi 120 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 13:59:50 27/11
208 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 6 (Chung kết)
C 1 3 14:02:40 27/11
209 Lion Team - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 7 (Chung kết)
C 1 3 14:02:40 27/11
210 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 14:02:40 27/11
211 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 3 (Chung kết)
C 1 3 14:02:40 27/11
212 Vô Địch Các CLB - Thiếu niên - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 14:02:40 27/11
213 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 14:02:40 27/11
214 Cộng tổng tuổi 85 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 14:05:30 27/11
215 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin - Nhóm 1 (Chung kết)
C 1 3 14:08:20 27/11
216 Vô Địch Các CLB - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin - Nhóm 4 (Chung kết)
C 1 3 14:08:20 27/11
217 Vô Địch Các CLB - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin - Nhóm 8 (Chung kết)
C 1 3 14:08:20 27/11
218 Đồng diễn Trung niên (Chung kết)
Formation 1 5 14:11:10 27/11
219 Cúp Học Đường - Showdance Thiếu Nhi (Chung kết)
Showdance 1 4 14:14:00 27/11
220 Showdance Trung niên (Chung kết)
Showdance 1 2 14:16:50 27/11
221 Showdance Thiếu Nhi 1 (Chung kết)
Showdance 1 5 14:19:40 27/11
Nghỉ giải lao
Breaks
Formation - Showdance
14:22:30
222 223 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Tứ kết)
C 2 20 14:42:30 27/11
223 222 224 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 11 14:48:10 27/11
224 223 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 5 14:51:00 27/11
225 Trung niên 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 7 14:53:50 27/11
226 Trung niên 2 - Hạng E3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 3 14:56:40 27/11
227 228 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Tứ kết)
R 2 20 14:59:30 27/11
228 227 229 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 12 15:05:10 27/11
229 228 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 15:08:00 27/11
230 Trung niên 2 - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 3 15:10:50 27/11
231 Trung niên 2 - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 3 15:13:40 27/11
232 233 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Tứ kết)
C 2 23 15:19:20 27/11
233 232 234 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 12 15:25:00 27/11
234 233 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 15:27:50 27/11
235 Trung niên 2 - Hạng C Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, TG 1 3 15:30:40 27/11
236 237 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Tứ kết)
R 2 28 15:39:10 27/11
237 236 238 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 14 15:44:50 27/11
238 237 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 15:47:40 27/11
239 Trung niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 15:50:30 27/11
240 Trung niên 1 - Hạng D1 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT, TG 1 3 15:53:20 27/11
241 242 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Tứ kết)
C, R 2 21 15:59:00 27/11
242 241 243 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 12 16:10:20 27/11
243 242 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 16:16:00 27/11
244 Trung niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 2 16:21:40 27/11
245 Trung niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 16:24:30 27/11
246 247 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 13 16:30:10 27/11
247 246 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 16:33:00 27/11
248 249 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Bán kết)
C, R 1 13 16:35:50 27/11
249 248 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 16:41:30 27/11
250 Trung niên 1 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 1 16:47:10 27/11
251 252 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin (Bán kết)
C 1 12 16:52:50 27/11
252 251 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 16:55:40 27/11
253 254 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Bán kết)
J 1 14 16:58:30 27/11
254 253 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 6 17:01:20 27/11
255 256 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin (Bán kết)
C, J 1 11 17:04:10 27/11
256 255 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 6 17:09:50 27/11
257 Trung niên 1 - Hạng C Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, TG 1 2 17:15:30 27/11
258 259 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin (Bán kết)
J 1 14 17:24:00 27/11
259 258 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 6 17:26:50 27/11
260 261 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin (Bán kết)
S 1 11 17:29:40 27/11
261 260 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 7 17:32:30 27/11
262 263 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Latin (Bán kết)
P 1 11 17:35:20 27/11
263 262 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 6 17:38:10 27/11
264 Trung niên 1 - Hạng B Nghệ Thuật (Chung kết)
RB, BB, BT, TG 1 2 17:41:00 27/11
265 Trung Niên - Hạng E1 Standard (Chung kết)
W 1 2 17:52:20 27/11
266 267 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Bán kết)
C, J 1 11 17:55:10 27/11
267 266 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 6 18:00:50 27/11
268 269 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Bán kết)
R 1 10 18:06:30 27/11
269 268 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 18:09:20 27/11
270 271 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Bán kết)
C, R, J 1 12 18:12:10 27/11
271 270 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 18:20:40 27/11
272 Thanh niên - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 18:29:10 27/11
273 Thầy trò Trung niên - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 1 18:37:40 27/11
274 Cúp Học Đường - Nhi đồng 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 18:43:20 27/11
275 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 18:43:20 27/11
276 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 6 18:43:20 27/11
277 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 2 18:43:20 27/11
278 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 4 18:43:20 27/11
279 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 3 18:43:20 27/11
280 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 18:43:20 27/11
281 Vô địch - Hạng EO1 Latin (Chung kết)
C 1 3 18:43:20 27/11
282 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 7 18:46:10 27/11
283 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 10 18:46:10 27/11
284 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng E3 Latin (Chung kết)
J 1 1 18:46:10 27/11
285 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 4 18:46:10 27/11
286 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Niên 1 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 18:46:10 27/11
287 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 18:46:10 27/11
288 Vô địch - Hạng EO2 Nghệ Thuật (Chung kết)
RB 1 3 18:49:00 27/11
289 Vô địch - Hạng EO3 Nghệ Thuật (Chung kết)
BB 1 3 18:51:50 27/11
290 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng E1 Latin (Chung kết)
C 1 4 18:54:40 27/11
291 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 3 18:54:40 27/11
292 Vô Địch Quận 12 - Nhi Đồng - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 2 18:54:40 27/11
293 Vô Địch Quận 7 Hcm - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 4 18:54:40 27/11
294 Vô Địch Quận Gò Vấp - Thiếu nhi - Hạng F1 Latin (Chung kết)
C 1 2 18:54:40 27/11
295 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng F3 Latin (Chung kết)
J 1 3 18:57:30 27/11
296 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng E3 Latin (Chung kết)
J 1 2 18:57:30 27/11
297 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 3 19:00:20 27/11
298 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng F1 Standard (Chung kết)
W 1 3 19:00:20 27/11
299 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng F5 Standard (Chung kết)
VW 1 3 19:03:10 27/11
300 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng F5 Standard (Chung kết)
VW 1 4 19:03:10 27/11
301 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Standard (Chung kết)
W, T 1 3 19:06:00 27/11
302 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FB Standard (Chung kết)
W, T, F, Q 1 2 19:11:40 27/11
303 Vô địch - Hạng EO4 Nghệ Thuật (Chung kết)
BT 1 2 19:23:00 27/11
304 Vô địch - Hạng EO5 Nghệ Thuật (Chung kết)
TG 1 4 19:25:50 27/11
305 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 2 19:28:40 27/11
306 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 19:42:50 27/11
307 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 19:42:50 27/11
308 Vô Địch Quận 1 Hcm - Thiếu nhi - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 19:42:50 27/11
309 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 2 19:45:40 27/11
310 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 19:45:40 27/11
311 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 19:45:40 27/11
312 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 4 19:45:40 27/11
313 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 9 19:48:30 27/11
314 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 2 19:51:20 27/11
315 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 19:51:20 27/11
316 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 19:51:20 27/11
317 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 19:54:10 27/11
318 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 3 19:54:10 27/11
319 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng F4 Latin (Chung kết)
S 1 5 19:54:10 27/11
320 Cúp Học Đường - Nhi đồng 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 19:57:00 27/11
321 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng E2 Latin (Chung kết)
R 1 3 19:57:00 27/11
322 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 8 19:57:00 27/11
323 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 5 19:57:00 27/11
324 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Niên 1 - Hạng F5 Latin (Chung kết)
P 1 3 19:59:50 27/11
325 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 3 20:02:40 27/11
326 Vô Địch Quận 7 Hcm - Thiếu nhi - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 6 20:02:40 27/11
327 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng F2 Latin (Chung kết)
R 1 4 20:02:40 27/11
328 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng FA Standard (Chung kết)
W, T, VW, F, Q 1 2 20:05:30 27/11
329 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 6 20:19:40 27/11
330 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 4 20:19:40 27/11
331 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 20:19:40 27/11
332 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 6 20:25:20 27/11
333 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 2 20:25:20 27/11
334 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 20:25:20 27/11
335 Vô Địch Quận 1 Hcm - Thiếu nhi - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 20:25:20 27/11
336 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 4 20:25:20 27/11
337 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng D2 Latin (Chung kết)
C, J 1 3 20:31:00 27/11
338 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 4 20:31:00 27/11
339 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FD2 Latin (Chung kết)
C, J 1 5 20:31:00 27/11
340 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 6 20:36:40 27/11
341 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 20:36:40 27/11
342 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 20:42:20 27/11
343 Vô Địch Quận Bình Tân - Nhi đồng - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 3 20:42:20 27/11
344 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 20:42:20 27/11
345 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 6 20:42:20 27/11
346 Vô Địch Quận Bình Tân - Thiếu Nhi - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 2 20:42:20 27/11
347 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 9 20:48:00 27/11
348 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng D3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 20:48:00 27/11
349 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 3 20:48:00 27/11
350 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng FD3 Latin (Chung kết)
S, R 1 4 20:48:00 27/11
351 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 5 20:53:40 27/11
352 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 20:53:40 27/11
353 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 7 20:53:40 27/11
354 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FD1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 20:53:40 27/11
355 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng D1 Latin (Chung kết)
C, R 1 4 20:53:40 27/11
356 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 7 20:59:20 27/11
357 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 8 20:59:20 27/11
358 Cúp Học Đường - Thiếu niên 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 20:59:20 27/11
359 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 20:59:20 27/11
360 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 21:07:50 27/11
361 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 6 21:07:50 27/11
362 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng B Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 2 21:07:50 27/11
363 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 4 21:07:50 27/11
364 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 6 21:19:10 27/11
365 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 21:19:10 27/11
366 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng C Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 21:19:10 27/11
367 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Niên 1 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 3 21:19:10 27/11
368 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 2 - Hạng FC Latin (Chung kết)
C, R, J 1 4 21:19:10 27/11
369 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 7 21:27:40 27/11
370 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 4 21:27:40 27/11
371 Vô Địch Mở Rộng - Thiếu Nhi 1 - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 21:27:40 27/11
372 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FB Latin (Chung kết)
S, C, R, J 1 3 21:27:40 27/11
373 Cúp Học Đường - Nhi đồng 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 2 21:39:00 27/11
374 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 6 21:39:00 27/11
375 Cúp Học Đường - Thiếu niên 1 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 21:39:00 27/11
376 Cúp Học Đường - Thiếu nhi 2 - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 7 21:53:10 27/11
377 Cúp Học Đường - Trẻ - Hạng FA Latin (Chung kết)
S, C, R, P, J 1 3 21:53:10 27/11